LCR

De ‘Liquidity Coverage Ratio’ (LCR) heeft als doel dat banken op korte termijn voldoende liquide zijn. De ratio geeft aan hoeveel liquide activa van hoge kwaliteit aanwezig zijn om de netto uitgaande kasstromen gedurende dertig dagen te dekken wanneer er zowel een marktbrede financiële crisis als een bankspecifieke crisis (gecombineerd stressscenario) plaatsvindt.

Berekening Liquidity Coverage Ratio:

Uitgaande kasstromen ontstaan onder meer door opnames van stabiele en minder stabiele spaargelden (ter grootte van respectievelijk 7,5% en 15%) en een afname van professionele marktfinanciering (van 25% tot 100%). Liquide activa die deze uitgaande kasstromen kunnen dekken, zijn volgens het Comit kasgeld, tegoeden bij de Centrale Bank en verhandelbare overheidsschuldpapieren. Het Comité onderzoekt nog of bedrijfsobligaties en gedekte obligaties van hoge kwaliteit (covered bonds) onder bepaalde voorwaarden mogen worden meegenomen. De LCR is in de basis vergelijkbaar met de huidige liquiditeitseisen van De Nederlandsche Bank. Alleen de definitie van de liquide activa is strikter en de gebruikte wegingspercentages verschillen.

 
Scroll naar boven