SAFE

Als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuw data warehouse bij een van de grootbanken in Nederland.

De nieuwe BASEL III regelgeving scherpt de richtlijnen en eisen aan met betrekking tot liquiditeit. Om de korte termijn liquiditeit posities te versterken hebben banken meer liquiditeit nodig van hogere kwaliteit. Denk aan overheids obligaties van financieel stabiele landen.

De grootste impact van Basel III is de introductie van de Net Stable Funding Ratio (NSFR). Banken hebben meer stabiele funding nodig. Dit verhoogt de druk op het aantrekken van kwalitatief goede funding wereldwijd. Maar ook op het aantrekken van lokale bronnen zoals spaargeld. Dit project richt zich op inzicht verkrijgen in de liabilities van de bank in relatie tot Basel III Liquiditeit.

Scroll naar boven