Beleggen

andaro website - beleggenDe scope van het programma betrof o.a. het vaststellen van het Persoonlijk Financieel Plan (PFP) voor de klant en het vaststellen van doelstellingen m.b.t. het vrij te beleggen vermogen. Daarnaast het creëren van portefeuilles, het monitoren en zorgdragen voor een rebalance van deze portefeuilles op basis van risicoprofielen.

Concreet heeft dit geleid tot de realisatie van een nieuwe front-end in het domein ‘beleggen’, gebaseerd op cross border internettechnologie. Beleggingsadviseurs van ABNAMRO werden op een effectieve en efficiënte manier ondersteund in hun advies naar de klant. De functionaliteit is compliant opgeleverd met het ABNAMRO beleggingsbeleid en met de ‘zorgplicht’ en Mifid eisen.

Na de overname van ABN AMRO door Fortis is het programma gewijzigd in een onderzoek om delen van geimplementeerde Fortis systemen te integreren met de ABN AMRO back office en front office binnen het 'investment domain'. Onder mijn verantwoordelijkheid zijn 4 Quick Scans opgeleverd in een tijdsbestek van 9 weken in relatie tot de integratie Fortis - ABNAMRO


Afhandeling van de contractuele verplichtingen met de externe leverancier was onderdeel van de opdracht.

Logo Fortis