Odysseus

andaro website - odysseeusAls programmamanager verantwoordelijk voor de migratie van de betaal- en rekening functionaliteit naar een toekomstvaste systeeminfrastructuur, ten einde legacy systeem te kunnen ontmantelen. De legacy bevat de Rekening Courant en de administratie van de bankrekeningen (nostro, vereveningsrekeningen, tussenrekeningen).

In mijn periode o.a. leider crisissessie in Noorwegen (bij leverancier) om ‘out of the box’ implementatie mogelijk te maken. Het opnieuw inrichten van de managementinformatievoorziening omtrent de Zakelijke Rekening Courant in het Datawarehouse. Aansluiting van de Rekening Courant op het grootboek. Het programma liep reeds 7 jaar en is eind 2008 ‘on hold’ gezet in verband met strategische heroriëntatie.


Volume:   clock05 320x200 9 maanden   people 320x200 ca. 70 personen