dsc_0133_small

Diensten

Programma management

U wilt een verandering doorvoeren in uw organisatie? Een verandering die van strategisch belang is? U wilt zichtbaar resultaat voor het einde van de rit?

Op basis van een fundamentele aanpak kanaliseer ikáalle onzekere factoren (zoalsáorganisatie-, product-, procesveranderingen en/of wijzigingen in het systeemlandschap) tot tastbare eenheden die leiden tot de strategische verandering in uw organisatie.

á

Portfolio- & multi-projectmanagement

U heeft duidelijke doelen voor ogen! Maar u moet keuzes maken, prioriteiten stellen en afhankelijkheden managen? U wilt uw resources zo efficient mogelijk inzetten?

Middels een samenhangend porfolio van projecten - enániet te vergeten lijnactiviteiten -ágeef ik invulling aan de wensen voor uwáorganisatie op lange of middellange termijn. Het behalen van uw organisatiedoelen wordt ingevuld door concrete projectdoelen die tussentijds zichtbare resultaten opleveren.

á

Overige diensten

  • Interim management
  • Consultancy

á

Stageplaatsen

Andaro BV heeft samen met Integriti een BV opgericht. Shoppywood BV. De activiteiten van de BV houden zich bezig met online verkoop. Voor deze activiteiten worden stageplaatsen aangeboden voor HBO studenten. Ben je ge´nteresseerd, lees hier de opdrachtbeschrijving.


Afstudeeropdracht

Naast stageplaatsen biedt Shoppywood BV ook een interessante afstudeeropdracht aan. De afstudeeropdracht richt zich op de inzet van social media, de mogelijkheden die er zijn maar zeker ook de praktische kant: welk effect heeft het gebruik hiervan. De afstudeeropdracht wordt aangeboden voor HBO studenten. Geinteresseerd, lees hier voor de afstudeeropdracht.